هاست سی پنل

 • پلن پایه

  35,000/mo
  Out of Stock
  • 1 گیگ فضا
  • 1 اکانت FTP
  • 400 مگ حجم اکانت ایمیل
  • نامحدود ارسال ایمیل
  • 1 عدد دیتابیس
  • 5 عدد ساب دامنه
  • 0عدد پارک دامنه
  • 0 عدد ادان دامنه
  • نامحدود نصب برنامه های کاربردی
  • قابلیت ارتقاء دارد
 • paryoo pro

  45,000/mo
  Out of Stock
  • 30 گیگ فضا
  • 30 اکانت FTP
  • 1 گیگ حجم اکانت ایمیل
  • نامحدود ارسال ایمیل
  • 15 عدد دیتابیس
  • 5 عدد ساب دامنه
  • 3 پارک دامنه
  • 3 عدد ادان دامنه
  • نامحدود نصب برنامه های کاربردی
 • پلن نامحدود

  83,500/mo
  Out of Stock
  • نامحدود فضا
  • نامحدود ترافیک
  • نامحدود اکانت FTP
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • 1 گیگ حجم اکانت ایمیل
  • نامحدود ارسال ایمیل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود نصب برنامه های کاربردی